... {.blog
Smaczne zwierzaczki
Link 28.03.2011 :: 16:28 Komentuj (0)

Dzisiejsze zajęcia urozmaiciły zwierzaczki , tym razem dzieciaki przygotowały smaczny rysunek dla Erola - obok zwierzaczków narysowały, to, co, lubią najbardziej, sowa - drzewo, rybka - staw, świnka - błotko. A Erol cierpliwie czekał na skonsumowanie.

Razem z dzieciakami Erol słucha bajki...